Çfarë të dhënash personale mbledhim nga vizitorët e faqes sonë?
Ne nuk mbledhim asnjë informacion nga vizitorët e faqes sonë.
Kur i mbledhim ne këto të dhëna?
Ne nuk mbledhim asnjë informacion nga vizitorët e faqes sonë.
Google
Kërkesat e reklamimit të Google mund të përmblidhen nga Parimet e Reklamimit të Google. Ato janë vënë në vend për të siguruar një përvojë pozitive për përdoruesit. https://support.google.com/adwordspolicy/answer/1316548?hl=en

Ne nuk e kemi aktivizuar Google AdSense në faqen tonë por mund të aktivizohet në të ardhmen.
COPPA (Children Online Privacy Protection Act)
Kur bëhet fjalë për mbledhjen e të dhënave personale nga fëmijët nën moshën 13 vjeç, Aktit për Mbrojtjen e Privatësisë të Fëmijëve (COPPA) i vë prindërit në kontroll. Komisioni Federal i Tregtisë, agjencia e Shteteve të Bashkuara për Mbrojtjen e Konsumatorit, zbaton Rregullin COPPA, i cili përcakton se çfarë duhet të bëjnë operatorët e faqeve dhe shërbimeve online për të mbrojtur privatësinë dhe sigurinë e fëmijëve në internet

Ne nuk tregtojmë specifikisht për fëmijët nën moshën 13 vjeç.
CAN SPAM Act
Akti CAN-SPAM është një ligj që përcakton rregullat për e-mailin komercial, përcakton kërkesat për mesazhet komerciale, u jep të drejtën e marrjes së mesazheve elektronike nga ato që u dërgohen atyre dhe përcakton dënime të ashpra për shkeljet.
qubitzz@outlook.com